Nový CO2 laser PLATINO 1530/CM4500

V spoločnosti prebehla koncom roka 2017 veľká modernizácia strojového parku s cieľom podstatne zvýšiť výrobné kapacity laserového rezania. V prvej fáze bol zakúpený a zavedený do výroby najmodernejší CO2 laser od Prima Power PLATINO 1530/CM4500.