Nový laser Platino 2040 New/CP4000

Spoločnosť METAKOV s.r.o. obohatila svoj strojový park o laser najnovšej generácie Platino 2040 New/CP4000. Tento stroj nahradil pôvodné laserové zariadenie Platino 2040/CP3500.

Touto investíciou spoločnosť získala technologické výhody v podobe rýchlejšieho a kvalitnejšieho rezu.