Realizácia projektu z fondov EÚ

V spoločnosti METAKOV s.r.o.® došlo k inovácii priebežnej práškovej lakovne o systém rýchlej výmeny farieb a filtrácie.

Realizácia projektu z fondov EÚ.