Spoločnosť

Naša spoločnosť METAKOV s.r.o.®, so sídlom v Spišskej Novej Vsi, sa dlhoročnou praxou vyprofilovala do súčasnej podoby. Ako firma poskytujeme predovšetkým služby výroby presných plechových dielov, spracovania plechu a profilového materiálu CNC lasermi, CNC ohraňovaním, závitovaním a zváraním, úpravou povrchu dielov brúsením, otryskávaním, práškovým lakovaním a najnovšie ohýbaním rúr a profilov.

Ako rýdzo JOB-SHOP pracovisko poskytujeme svoje zákazkové služby pre oblasti riešenia problematiky presného spracovania plechu a CNC kovobrábania pre strojársku prax.

Riešime každý štandardný problém klienta v oblasti výroby plechových dielov, kovoobrábania, laserového spracovania materiálu a práškového lakovania, našou snahou je riešiť i neštandardné problémy klientov, čo je pre nás vždy výzvou a posúva to nás, ako aj nášho klienta, vždy ďalej a dopredu.

Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 v spojení s EN ISO 3834-2:2005.

Našim hlavným produktom je presný plechový alebo kovový diel, dodaný včas a podľa želania a predstáv klienta.

Našim hlavným cieľom je dosiahnutie stabilnej pozície na trhu na základe vysokoopakovanej kvality poskytnutých služieb.