Otupovanie hrán výpalkov

Spoločnosť METAKOV s.r.o. v rámci skvalitňovania ponúkaných služieb zákazníkom investovala do priebežnej brúsky MB6 od COSTA Levigatrici. Zariadenie slúži na otupovanie hrán, odstraňovanie oxidov a brúsenie povrchu dielov. Pre viac informácii navštívte technológiu odihľovanie výpalkov.