Rezanie laserom

Pre informácie o 3D laserovom rezaní rúr a profilového materiálu prosím zvoľte kategóriu rezanie laserom 3D.

Rezanie – pálenie CNC laserom poskytuje progresívnu technológiu v oblasti spracovania plechu, resp. profilového materiálu, bez nutnosti ďalšieho opracovania výpalkov, na hotovo, s vysokou opakovanou presnosťou.

Technické maximá výpalkov z plechu

 • maximálny rozmer výpalku: 2000×4000 mm
 • maximálna hrúbka plechu:
  • konštrukčná oceľ: 20 mm
  • nerez, legovaná oceľ: 15 / 20 (deliaci rez) mm
  • hliníkové zliatiny: 12 mm

Technologické možnosti rezania laserom

 • štandardný rez laserovým pálením (konštrukčná oceľ)
 • sublimačné a tavné rezanie pod vysokým tlakom inertného plynu (nerez, hliníkové zliatiny, vysokolegované ocele), s reznou hranou bez oxidov, opálenia a otrepu
 • presnosť: +/- 0,1 mm, resp. +/- 0,03 mm
 • TOO (teplom ovplyvnená oblasť): 0,05 – 0,3 mm
 • šírka reznej špáry: 0,1 – 0,4 mm

Technológie

CO2 laser PLATINO
2040 New/CP4000
od Prima Power

CO2 laser PLATINO
1530/CM4500

od Prima Power

Fiber laser GENIUS
LGf 1530/6000W

od Prima Power

Fiber laser GENIUS